Verwijzing

Voor individuen in de minima:

Het Zaanse Weggeefhuis: Dit is een geweldige bron voor mensen in financiële nood. Ze kunnen u helpen met het verkrijgen van een verwijzing naar onze kapsalon.

Voedselbank: Als u in aanmerking komt voor voedselhulp van de voedselbank, kunt u ook informeren naar een verwijzing naar Kapsalon Klein Knippie.

Sociaal Wijkteams: De sociaal wijkteams in uw gemeente kunnen u begeleiden en helpen bij het verkrijgen van een verwijzing naar onze kapsalon.

Erkende Thuiszorginstanties: Thuiszorginstanties kunnen mogelijk verwijzingen verstrekken aan klanten die behoefte hebben aan de diensten van Kapsalon Klein Knippie.

Kledingbank: De kledingbank kan een bron van ondersteuning zijn en u mogelijk ook doorverwijzen naar onze kapsalon.

Voor instellingen:

Als u een instelling vertegenwoordigt die veel te maken heeft met mensen in financiële nood en u wilt hen doorverwijzen naar onze kapsalon, stuur dan een e-mail naar ons op klein.knippie@outlook.com met al uw gegevens. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Bij Kapsalon Klein Knippie streven we ernaar om toegankelijke en zorgzame diensten te bieden aan degenen die het nodig hebben. Samenwerking met verwijzende instanties is essentieel om deze missie te vervullen, en we verwelkomen graag de gelegenheid om met u samen te werken en degenen in nood te helpen.

“eigen ervaringen hebben ons geleerd wat armoede met een mens kan doen” Fijn om deze doelgroep te mogen helpen!

Klein knippie